"Úroveň výstavy je přímo úměrná kvalitě a množství pohoštění na vernisáži..." (cit. Mgr.A. Karel Dvořák)

Výstavy